kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/13927 E., 1997/681 K.

EHLİYET

EVLAT EDİNME

EVLATLIK

EVLATLIK İLİŞKİSİ

EVLATLIK İLİŞKİSİNİN REFİ

MÜMEYYİZ KÜÇÜK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I
96/13927 97/681
20.1.1997

Özet:Mümeyyiz olmayan şahsın tasarrufu hukuki hüküm ifade etmez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Kanunun 258. maddesi koşulları oluşmadığı gibi, küçük Gül
15.1.1983 doğumlu olup olay tarihinde henüz mümeyyiz değildir. Mümeyyiz
olmayan şahsın tasarrufu hukuki bir hüküm ifade etmez. (MK. md. 15) Bu
nedenle davanın reddi gerekirken yazılı gerekçelerle kabulü bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ :Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 20.1.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA