kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/3089 E., 2002/4413 K.

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL

TAPU İPTALİ VE TESCİL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E : 2002/3089
K : 2002/4413
T: 04.06.2002


( 743 sy. TMK. M. 618, 651)
(4721 sy. TMK. M. 683,725)

Dava; mülkiyet hakkına dayalı elatmanın önlenmesi ve kal, karşı dava ise Medeni Kanunun 651 nci maddesi uyarınca tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
2189 parsel sayılı taşınmaz müşterek mülkiyet şeklinde; Abdullah, Emine, İbrahim ve Hanım adlarına kayıtlı olup, dava bu paydaşlardan Abdullah’ın mirasçıları ile taşkın yapı sahibi arasında görülüp sonuçlandırılmıştır.
Tapunun diğer müşterek paydaşları davada yer almamışlardır. Asıl davada kal talebi de bulunduğundan, Abdullah dışındaki müşterek paydaşların davacı safında davaya iştiraklerinin sağlanması gerekli olduğu gibi mukabil tapu iptali ve tescil davası açısından da; bunların tapu maliki olarak davalı safında yer almaları taraf teşkili açısından zorunludur. Usulünce taraf teşkili sağlanmadan işin esasına girilerek davanın sonuçlandırılması doğru değildir
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine (250.000.000) Lira duruşma vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine 4.6.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA