kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 2002/3597 E., 2002/8571 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ

İçtihat MetniKamulaştırma tebliğatı davacıya 25.05.2001 tarihinde yapılmıştır. Tebliğe çıkartılma tarihi de 21.05.2001 günüdür. 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 11. maddesi uyarınca mal sahibi olan davacının aktif husumet ehliyeti mevcut değildir.
Davanın bu nedenle reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, peşin alınan harcın hazineye irad kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına 11.04.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA