kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/3554 E., 2002/4265 K.

ORTALAMA DEĞERİ İFADE EDEN RAPOR

RESMİ VERİLER

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3554
K. 2002/4265
T. 15.04.2002


Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme ile alınan bilirkişi raporları hüküm kurmaya yeterli değildir.
Şöyle ki;
1-Yargıtay’da yerleşmiş uygulamalara göre arazilerin net gelir yöntemiyle değerlendirilmesinde, arazinin kuru yada sulanabilir niteliğine göre uygulanacak dekar başına verim miktarı, toptan satış fiatları ve dekar başına üretim masraflarının ortalama değeri ifade eden ve ciddi istatistiki bilgilere dayalı olduğu bilinen İlçe Tarım Müdürlüğü verilerinin esas alınması gerekirken, bilirkişi raporlarında Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü cetvelinde belirlenen buğday ve pamuk için dekar başına verim miktarından daha yüksek verim ve daha düşük üretim maliyetleri üzerinden değerlendirme yapılması,
2-Tapu kaydında 3/12 oranında paydaş olan Ayşe Yazgan’ın veraset ilamı veya nüfus kayıtları getirtilerek tüm mirasçılarının davacı olup olmadığı araştırılmadan, tam pay üzerinden bedel artırımına hükmedilmiş olması,
Kabule göre ise;
3-Mahkemece geçerli olarak kabul edilen üç rapor arasında ortalama değeri ifade eden 2.1.2001 tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm tesis edilmesi gerekirken, en yüksek değeri belirleyen 14.8.2001 tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm tesis edilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA