kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/3491 E., 2003/6257 K.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

TEBLİGAT

USUL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2002/3491 2003/6257
Y A R G I T A Y İ L A M I

Mahkemesi : İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarih : 7.9.2001
Nosu : 196-723
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davaya konu İzmir 9.İcra Müdürlüğünün 1999/10071 sayılı dosyasında borçlu davalı adına çıkarılan ödeme emri “C... Bulvarı .... Sokak No 2/1 A.../ İzmir” adresinde bizzat kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın dava dilekçesi “C... Bulvarı, .... Sokak No: 2/1 A.../İzmir” adresine 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35.maddesine göre tebliğ edildiğinden bahisle davalının yokluğunda yargılamaya devam edilerek sonuçlandırılması davalı yanın savunma hakkını kısıtlayan esaslı bir usul hatası olup, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA