kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2002/3486 E., 2002/2869 K.

GÖREV

RUCUAN ALACAK DAVASI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk DairesiE. 2002/3486
K. 2002/2869
T. 18.02.2002


YARGITAY KARARI

Davacı Belediye Başkanlığı, bir iş kazası sonucu, iş gücü kaybına uğrayan dava dışı işçisine ödemek zorunda kaldığı maddi tazminatın, olayda hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürdüğü davalı SSK Genel Müdürlüğünden rücuan tahsilini isteyerek bu davayı açmıştır.
Mahkemece ortada bir iş uyuşmazlığı varmış gibi işin esasını inceleyerek davanın reddine karar verilmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre iş mahkemeleri iş kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş aktinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevlidir. Temyize konu davada ise davalı SSK. Genel Müdürlüğü olduğu gibi İş Kanununa ve 506 sayılı kanuna dayanan bir uyuşmazlıkta söz konusu değildir. Böyle olunca uyuşmazlığın çözüm yeri hukuk mahkemesi olup, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 18.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA