kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/11964 E., 1997/812 K.

ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/11964 1997/812

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile davalı Abdullah
aralarındaki acele el koyma davasına dair Konya 3. Asliye Hukuk
Mahkemesinden verilen 12.8.1996 günlü ve 1996/410-531 sayılı hükmün onanması
hakkında dairece verilen 11.11.1996 günlü ve 1996/8976-9865 sayılı ilama
karşı davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Kamulaştırma Kanununun 16. maddesine göre verilmiş acele el koyma ve
tescil kararı diğer koşulların varlığı yanında yürütmenin durdurulması kararı
bulunmadığı için Dairece onanmış ise de karar düzeltme aşamasında davalılar
vekili 19.12.1996 tarihli dilekçesi ekinde sunduğu Konya İdare Mahkemesinin
11.12.1996 gün ve 1995/1396- 1996/1214 sayılı kararı ile tesciline karar
verilen taşınmaza ait kamulaştırma kararının iptaline karar verildiği
görülmüştür.
Mahkemenin iptal kararı dahi yürütmenin durdurulması kararı
sonuçlarını doğurabileceğinden, ileride hak kaybına yol açacak sonuçların
doğmaması bakımından bu iptal kararı sonucunun beklenmesi ve ondan sonra
hasıl olacak sonuca göre karar verilmek üzere karar düzeltme isteminin
kabulüyle, Daire onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının,
açıklanan gerekçelerle BOZULMASINA, temyiz onama harcının istek halinde
davalı tarafa iadesine, 3.2.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA