kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10938 E., 1996/11905 K.

NAFAKA

NAFAKA HAKKINDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

TANIMA

TENFİZ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10938 96/11905
18.11.1996

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet:Nafakaya dair yabancı mahkeme ilamlarının bu yöndeki
milletlerarası sözleşmeler çerçevesinde dikkate alınması gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm nafaka yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
1- Davalı ve çocuk için Fransa’da da nafaka hükme bağlandığı iddia
edilmiştir. Bu hususun araştırılıp;
a-) 1331 sayılı kanunla onaylanıp 18.03.1971 tarihli resmi gazetede
yayımlanan NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ
sözleme,
b-) 1482 sayılı kanunla onaylanıp, 24.12.1971 tarihli resmi gazetede
yayımlanan ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE ve UYGULANACAK KANUNA dair
sözleşme (24.10.1956 tarihli lahey sözleşmesi),
c-) 1620 sayılı kanunla onaylanıp 11.01.1973 tarihli resmi gazetede
yayımlanan ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN
TANINMASI VE TENFİZİNE ilişkin sözleşme (15.04.1958 tarihli lahey
sözleşmesi),
d-) 2323 sayılı kanunla onaylanıp 16.02.1983 tarihli resmi gazetede
yayımlanan NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI ve TENFİZİNE
ilişkin sözleşme (02.10.1973 tarihli lahey sözleşmesi),
e-) 2331 sayılı kanunla onaylanıp 06.02.1983 tarihli resmi gazetede
yayımlanan NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR sözleşme,
f-) 2029 sayılı kanunla katılmamız uygun görülen 21.02.1983 tarihli
resmi gazetede yayımlanan KÜÇÜKLERİN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN YETKİSİNE
VE UYGULANACAK KANUNA dair (02.10.1973 tarihli lahey sözleşmesi) sözleşmenin
5. maddesi hükümleri nazara alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması
bozmayı gerektirmiştir.
2- Kabule göre de; Medeni Kanunun 137. maddesi uyarınca Hakim boşanma
davası açılınca muhtezi tedbirleri kendiliğinden almak zorundadır. Bu yön
gözetilip tedbir nafakasına boşanma dava tarihinden itibaren hükmedilmesi
gerekirken, talep tarihinden itibaren hükmolunması doğru bulunmamıştır.
SONUC: Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 18.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA