kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10810 E., 1996/14012 K.

HAK DÜŞÜMÜ

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

KADASTRO

KADASTRODAN ÖNCEKİ SEBEP

MİRAS

SÜRE

TAKSİM

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10810 96/14012

Y A R G I T A Y İ L A M I

27.12.1996

Özet:Tüm mirasçıların katılmadığı taksim sözleşmesi sonuç doğurmaz.
Tapulamadan önceki haklara istinaden tapu iptal ve tescil isteği
kadastro kanunundaki hak düşürücü sürede istenmektedir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava tarafların murisleri A., A. ve M.’den intikal eden
gayrimenkullerin taraflar arasında yapılan 1961 tarihli miras taksim
sözleşmesine dayanılarak tapuların iptali ile tescili istemine ilişkindir.
Muris A.’nin mirasçılarından A. E. söz konusu sözleşmeye
katılmamıştır. Bu durumda Medeni Kanunun 611. maddesi şartları oluşmadığından
bu muristen intikal eden mallar yönünden davanın reddi gerekir. Diğer yandan
dava konusu taşınmazların tapulama tespitlerinin kesinleşmesinden itibaren
dava tarihine kadar kadastro kanununun 12. maddesindeki hak düşürücü süre
geçmiştir. Kadastrodan önceki teberru sözleşmesine dayanan davanın bu sebeple
reddi gerekir. (Y.H.Gn.K. 21.1.1985 T.E. 1981/2-1985/22)
Bu yönler düşünülmeden yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru
görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
27.12.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA