kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10788 E., 1996/11880 K.

DAVA AÇMA

DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI

DAVANIN YENİLENMESİ

HARÇ

SÜRE

SÜRENİN UZATILMASI

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10788 96/11880

Y A R G I T A Y İ L A M I

14.11.1996

Özet:İşlemden kaldırılan davanın kanunda gösterilen süre içinde
gerekirse harcının da verilmesi suretiyle yenilenmesi gerekir. Bu süreleri
hakim uzatamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Boşanma davası 12.7.1995 tarihinde taraflarca takipsiz bırakılmakla,
müracaata kalmıştır. Davacı vekili 2.10.1995 günlü dilekçe ile yenileme
isteğinde bulunmuş ancak yenileme harcını 18.10.1995 tarihinde yatırmıştır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesi gereği müracaata kalan
davanın bir aylık süre geçiminden sonra yenilenmesi harçlandırılmış olmasıyla
mümkündür. Harçlandırılmış bir dilekçe ile 3 ay içinde yenilenmeyen dava
açılmamış sayılır. Süreleri Hakim ve yasa belirler. Yasanın belirlediği
süreler hak düşürücü süre olduklarından hakim tarafından uzatılamaz veya
çoğaltılamaz. Hakimin bu konuda yasal süreyi uzatmaya yönelik kararı önceki
davanın açılmamış sayılmasını engellemez. (HUMK. 159-163)
Boşanma davasının açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken
işin esası hakkında hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
S O N U Ç : Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
14.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA