kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10687 E., 1996/11639 K.

AÇILMAMIŞ SAYILMA

CEVAP

İLK İTİRAZ

KARŞILIK DAVA

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10687 96/11639

Y A R G I T A Y İ L A M I

11.11.1996

Özet:Karşılık dava cevap üzerinde açılmamışsa bu yöndeki itiraz
üzerine karşılık dava açılmamış sayılmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları
yersizdir.
2-Karşılık dava 10 günlük cevap süresi içinde açılmamış ve davacı koca
karşılık davanın süresinde olmadığını ileri sürüp buna karşı çıkmıştır. Bu
yön gözönünde tutularak karşılık davanın açılmamış sayılmasına karar
verilmesi gerekirken dilekçe ile ileri sürülen konularda kesin hüküm
oluşturacak şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : 1-Temyiz edilen kararın 2. bentte gösterilen sebeple
BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine
2-Tarafların sair temyiz itirazlarının 1. bentte
gösterilen sebeple reddi ile kararın temyize konu edilen ve bozma dışında
kalan diğer bölümlerinin ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA