kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10661 E., 1996/11631 K.

AYRILIK

BOŞANMA

DAVA HAKKI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10661 96/11631

Y A R G I T A Y İ L A M I

11.11.1996

Özet:Daha önce kusurlu davranışlar ile ayrılık kararı oluşmasına yol
açan o davanın davalısının ayrılık süresi sonunda boşanmaya karar
verilebilmesi için ilk davanın davalısının müşterek hayatın yeniden kurulması
teklifini kabul etmediğinin ıspatlanması gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava, daha önce kadın tarafından açılıp ayrılığa karar verilen davada
kusurlu gösterilen koca tarafından açılmıştır.
Medeni Kanunun 140/2-3 maddesi gereğince boşanmaya karar
verilebilmesi için kadının müşterek hayata avdesten imtina ettiğinin sabit
olması gerekir. Bu konuda bir iddia ve delil olmayıp dinlenen tanıkların
bildirdiği olayların önceki davanın dava tarihinden öncesi olduğu
anlaşıldığına göre, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru görülmemiştir.
SONUC: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA