kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 1996/10570 E., 1996/11859 K.

KAYIT MALİKİNİN ÖLMESİ

MİRASÇILARLA DAVANIN DEVAMI

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1996/10570
K. 1996/11859
T. 16.9.1996ÖZET : Kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali ve tescili
davalarında, kayıt maliki ölürse; dava reddedilmeyip, mirasçılar davaya dahil
edilerek esastan incelenmelidir.

(2942 s. Kamulaştırma K. m. 14/6, 36)

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescili davasından dolayı yapılan yargılama
sonunda; davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı
İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki
belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 2942 sayılı Kanunun 36. maddesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescili
isteminden ibarettir. Aynı Kanunun 14/6. maddesine göre; ölü kişi aleyhine
kamulaştırma nedeniyle açılan davalarda, dava reddedilmeyip, mirasçılar
davaya dahil edilerek, devam edilip karar verilmelidir. Olayımızda, ölü tapu
maliki Y mirasçıları davaya dahil edildiğinden, esastan inceleme
yapılarak, karar verilmesi gerekirken, davanın husumetten reddi doğru
görülmemiştir.

Davacı İdare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan, hükmün açıklanan
nedenle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince
(BOZULMASINA), 16.9.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA