kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 1996/10391 E., 1996/10401 K.

ARSA TAHSİSİ

BEDEL ARTIRIM DAVASI

ENKAZ BEDELİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1996/10391
K. 1996/10401
T. 24.6.1996ÖZET : 2981 sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca arsa tahsis edilen
durumlarda, muhtesat bedeline hükmedilemez. Sadece enkaz bedelinin ödenmesi
gerekir.

Bu cümleden olarak, belediye başkanlığınca davacıya arsa tahsisinin sözü
edilen maddeye göre yapılıp yapılmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre
karar verilmesi gerekir.

(2981 s. MAYK. m. 13/b)

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı
yapılan yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen
hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden süresinde verilen
dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan
sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Kanun uyarınca yapılan ıslah
imar çalışması sırasında olduğu gibi bırakılmasına imkan olmayan muhtesat
bedelinin artırılmasına ilişkindir. Sözü edilen Kanunun 13/b maddesi uyarınca
arsa tahsis edilen durumlarda, muhtesat bedeline hükmedilemez. Sadece enkaz
bedelinin ödenmesi gerekir. Belediye başkanlığının cevabi yazısına göre,
davacıya arsa tahsisi yapılmıştır. Arsa tahsisinin sözü edilen maddeye göre
yapılıp yapılmadığının kesin olarak belirlenmesi ve sonucuna göre karar
verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı İdare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda
açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin
alınan temyiz harcın istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 24.6.1996
gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA