kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10322 E., 1996/12741 K.

BUTLAN

EVLİLİĞİN BUTLANI

EVLİLİĞİN FESHİ

İADEİ MUHAKEME

İYİ NİYET

MUHAKEMENİN İADESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10322 96/12741

Y A R G I T A Y İ L A M I

3.12.1996

Özet:İade-i muhakeme sonunda boşanmanın iptal edilmesi sonuçlarını
boşanma davasının başlangıcına kadar götürür.
2.Evliliğin butlanında 2. evliliğin taraflarının iyi niyetli olup
olmaması sonuca etkili değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden vekili Av. S.
P. geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması
dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya
bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
İade-i muhakeme üzerine boşanmanın iptal edilmesi sonuçlarını boşanma
davasının başlangıcına kadar götürür. Bu halde 2. evlilik yapan kadının iyi
niyetli olup olmaması sonuca etkili değildir. Medeni Kanunun 112. madde
koşulları oluşmuş bulunduğundan davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde
karar verilmesi doğru değildir.
S O N U Ç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, duruşma için taktir olunan
altı milyon lira vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
oybirliğiyle karar verildi. 3.12.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA