kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/10269 E., 1996/11112 K.

SAHİH NESEPLİ ÇOCUĞUN SOYADI

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/10269 1996/11112

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde oğlu Oğuz’un Solovyev olan soyadının Dedeoğlu olarak
düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm
davalı Nüfus İdaresi temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Medeni Kanunun 259. maddesi hükmüne göre, doğru nesebli çocuk
babasının ismini taşır. Boşanma veya ölüm üzerine velayetin annede olması
soyadında herhangi bir değişikliğe neden olamaz. Babanın soyadı veya çocuk
reşit olduktan sonra kendi soyadını usulüne uygun olarak açacağı bir dava
sonunda verilecek kararla değişmedikçe çocuğun da soyadı değişmez. O halde
velayete sahip ana dahi bu hakka dayanarak çocuğun soyadının değiştirilmesi
davasını açamaz.
Bu konuda babanın soyadı değişikliğine muvafakat vermiş olması ya da
soyadını alacağı kişinin (davacının kocası) buna onay vermesi kamu düzeni ile
ilgili olan yasa hükmü karşısında sonucu etkilemeyeceğinden davanın reddine
karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi
doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
11.12.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA