kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10091 E., 1996/10997 K.

MİRAS

TAKSİMİ KABİL OLMANIN ARAŞTIRILMA BİÇİMİ

TAPU KAYDI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10091 96/10997

Y A R G I T A Y İ L A M I

30.10.1996

Özet:Tapu sicilinin tutulması kamu düzenine ilişkin olup kat mülkiyeti
kurulması yolu ile paylaşmanın mümkün olup olmadığı resen araştırılmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Tapu sicilinin tutulması ve kat mülkiyetine geçilmesi kamu düzeni
ile ilgili olup, şartların oluşup oluşmadığı resen araştırılır.
Mahkemece yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi mütalaası yetersiz
olup, temyiz bozma ilamına uyulduğu halde tam olarak yerine
getirilmemiştir.Binanın projeye uygun olup olmadığı, 634 sayılı kat mülkiyeti
kanununun 50/2. maddesi gereğince yapımın tamamının kargır olup olmadığı
tesbit edilmediği gibi, aynı kanunun 12. maddesinde açıklanan hususlar da
yerine getirilmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUC:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplle BOZULMASINA,
temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
30.10.1996
MUHALEFET ŞERHİ

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle temyiz isteği davalı Tahsin’e vasiyetname ile yer
verilip verilmediği konusuna hasredilmiş olup sadece bu yönden inceleme
yapılabileceğine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve
kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir. Bu sebeple sayın çoğunluğun bozma
görüşüne katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA