kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9543 E., 1996/10436 K.

BOŞANMA

DAVA AÇMA

DAVET

İSTEKLE BAĞLILIK

ŞAHSİ İLİŞKİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9543 96/10436
17.10.1996

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet:Şahsi ilişkinin değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi de dava
yolu ile istenir. Böyle bir düzenleme isteğinin varlığını kabul için harcı
verilerek usulen düzenlenmiş bir dava dilekçesi olmalı ve duruşma
yapılmalıdır.

Davacı H.’nin isteği sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm
temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Taraflar arasında görülüp sonuçlanan boşanmalarına, müşterek çocuğun
velayetinin babaya verilmesine, küçüğün anne ile şahsi ilişkisinin
düzenlenmesine dair hüküm 21.12.1995 tarihinde kesinleşmiştir. H. C.
27/05/1996 tarihli dilekçe ile görüşme günlerinin değiştirilmesini
istemiştir.
Boşanma veya ayrılık halinde Hakim müşterek çoçuğun velayetinin
kullanılmasını düzenleyecek tedbirleri alır (M.K. 148). Yeni bir halin ortaya
çıkmasında Hakim resen veya ana ve babadan birinin talebi üzerine hadisenin
gerektirdiği tedbirleri alır (M.K. 149). Mahkemeden yapması istenen her
kalıcı düzenlemede olduğu gibi bu istek de dava yolu ile olur.
Şahsi münasebetin değiştirilmesi ile ilgili harcı verilerek usulüne
uygun açılmış uygun bir dava bulunmadığı gibi (HUMK.nun md. 178-195), Hakim
her iki tarafı iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere
uygun davet etmedikçe hüküm veremez (HUMK.nun md. 73).
Bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı
gerektirmiştir.
SONUC: Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 17.10.1996MUHALEFET ŞERHİ

Medeni Kanunun 148. maddesi uyarınca boşanmaya karar veren Hakim
ana-baba ve çocuklar arasındaki kişisel ilişkiyi kurma görevi verildikten
sonra aynı yasanın 149. maddesi gereğince de kişisel ilişki durumunda belirli
nedenlerle değişiklik olması halinde de Hakime doğrudan durumun gerektirdiği
önlemleri alma görevi verilmiştir.
Çocuğun korunmasında Hakime doğrudan hareket etme ve önlem alma görevi
verilmiştir. İlgililerin bu konudaki isteği bir dava olmayıp Hakimi önlem
almak üzere uyarı niteliğindedir (Bak. Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 30/12/1995
gün ve 9587-9916 sayılı kararı).
Bu nedenle hükmün kişisel ilişkiyi uyarı üzerine yeniden
düzenlenmesinde yasal koşullara aykırılık yoktur. Hakimin kararının
yerindeliğinin incelenmesi gerekir. Sayın çoğunluğun bozma nedeni yaptığı
düşüncelerine katılmıyorum.

Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA