kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 2002/2862 E., 2002/3767 K.

BORCU KARŞILAYACAK MİKTARDA MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU

MEŞRUHATLI DAVETİYE

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
E:2002/2862
K:2002/3767
T:14.5.2002
Gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan sanık Tuncay’ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 338 ve TCK.nun 59. maddeleri uyarınca 25 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair ESKİŞEHİR İcra Ceza Mahkemesinden verilen 5.12.2001 gün ve 11260 esas 13909 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.4.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
1- Sanığa tebliğ edilen duruşma davetiyesine, CMUK.nun 225. maddesi uyarınca yazılması gereken “gelmediği takdirde yokluğunda yargılama yapılacağı”na ilişkin açıklamanın yazılmadığı gözetilmeden yokluğunda yargılama yapılarak savunma hakkının kısıtlanması,
2- Sanığın yasal süresi içinde borcu karşılar miktarda malını bildirmesi yeterli olup sair taşınır taşınmaz mallarını bildirmesi zorunluluğunun bulunmaması karşısında yazılı biçimde gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan mahkumiyetine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan başka yönler incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA 14.5.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA