kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 2002/2795 E., 2002/3733 K.

MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU

SANIĞIN MAL VARLIĞININ ALACAKLI TARAFINDAN BİLİNDİĞİ YADA BİLİNMESİ GEREKTİĞİ DURUMLAR

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
E:2002/2795
K:2002/3733
T:14.5.2002
Mal beyanında bulunmamaktan sanıklar Harun, Mehmet, Mesut ve Mesut’un yapılan yargılamaları sonunda; İİK.nun 337 maddesi uyarınca 10’ar gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüklerine dair NEVŞEHİR İcra Ceza Mahkemesinden verilen 21.11.2001 gün ve 2001/1677 esas 1990 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.4.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun sözleşme sırasında teminat altına alınıp alınmadığının araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA 14.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA