kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/9152 E., 1996/10040 K.

KAMULAŞTIRILAN GAYRİ MENKULÜN TESCİLİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/9152 1996/10040

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı Höyük Köyü Tüzel Kişiliği ile davalı N.Orhan aralarındaki
Kamulaştırma Kanununun 16. maddesine göre tescil davasına dair İskenderun 2.
Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14.11.1995 günlü ve 1995/480-909 sayılı
hükmün onanması hakkında dairece verilen 10.6.1996 günlü ve 1996/4824-5892
sayılı ilama karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi
istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Karar düzeltme aşamasında dosyaya ibraz edilen Adana 1. İdare
Mahkemesinin 28.5.1996 gün ve 1995/586- 1996/763 sayılı kararından,
kamulaştırma işleminin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Sözü edilen kararın
kesinleştiğine dair bir kayıt bulunmamakta ise de, iptal kararının
kesinleşmesi halinde tescil kararı verilemeyeceğinden bu kararın sonucunun
beklenmesi gerekir.
Bu durumda mahkemece sözü edilen iptal kararının akibeti beklenmek ve
ondan sonra hasıl olacak duruma göre karar verilmek üzere mahkeme kararı
bozulmalıdır.
Bu itibarla karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairenin onama
kararının açıklanan nedenlerle kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıdaki
gerekçe ile BOZULMASINA, temyiz onama harcının istek halinde temyiz eden
davalı tarafa iadesine, 14.11.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA