kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9120 E., 1996/9721 K.

BUTLAN

EVLİLİĞİN BUTLANI

EVLİLİĞİN FESHİ

MİRAS

MİRASÇI OLACAKLAR

MİRASÇI OLMA

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9120 96/9721

Y A R G I T A Y İ L A M I

4.10.1996

Özet:Evlenmenin mutlak butlan ile iptaline dair kararın
kesinleşmesinden önce eşlerden birinin ölümü halinde diğeri mirasçı olur.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni kanunun 134/2. maddesi gereğince evlenme mutlak butlanla malul
olsa bile, hakimin kararına kadar sahih bir evlenmenin bütün hükümlerini
haizdir. Miras ölümle açılır. (MK. md. 517) Muris A. 25.9.1993
tarihinde vefat etmiş evliliğin mutlak butlan ile iptaline ilişkin karar ise
bu tarihten sonra 28.2.1996 tarihinde kesinleşmiştir. Muris bu tarihten önce
vefat ettiğinden H.’nin miras hakkı doğmuş bulunmaktadır.
Bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm verilmesi bozmayı
gerektirmiştir.
S O N U Ç : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 4.10.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA