kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9084 E., 1996/9579 K.

ŞAHİDİN DİNLENMESİ

ŞAHİDİN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇME

ŞAHİT

ŞAHİT LİSTESİ

TANIK

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9084 96/9579

Y A R G I T A Y İ L A M I

3.10.1996

Özet:Gösterdiği şahidin dinlenmesinden vazgeçen tarafın bu şahidi
diğer tarafın listesinde yoksa o taraf dinlenmesinden vazgeçilen şahidin
dinlenmesinde ısrar edemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere
ve özellikle şahidi gösteren tarafın bunun dinlenmesinden vazgeçmesi halinde
bu vazgeçmenin sonuç, doğurmasının karşı tarafın muvafakatine bağlı
olmamasına (YHGK’nun 12.10.1949 tarihli T/177-93 sayılı kararı), söz konusu
kişilerin davacı tarafca kendi şahit listesinde gösterilmemiş olmasına, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun 274. maddesinin kesin yasaklaması karşısında o
kişilerin davacı şahiti olarak dinlenmelerinin mümkün bulunmalarına göre
delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan
bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan
harcın mahsubuna oybirliğiyle karar verildi. 3.10.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA