kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9042 E., 1996/9735 K.

NAFAKA

YARDIM NAFAKASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9042 96/9735

Y A R G I T A Y İ L A M I

4.10.1996

Özet:Davacı kadın ölen eşinin babasından Medeni Kanunun 315. maddesi
uyarınca yardım nafakası isteyemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1- Medeni Kanunun 315. maddesi, herkes yardım etmediği surette
zarurete düşecek olan usul ve furuuna muavenetle mükelleftir kuralı
getirmiştir. Davalılardan H. davacının ölen oğlu F.’ın eşidir.
Davacının soyundan değildir. O halde H. hakkındaki davanın reddi
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2- Dava nafaka ile yükümlü olanlar hakkında mirastaki sıraya göre
açılır (M.K. madde 316/1). Davacının çocukları yanında mirasçı durumunda
olabilecek olan ölü çocuğunun çocukları da nafakadan sorumludurlar. Mahkemece
yapılacak iş, sağ olan davacının tüm çocuklarının ve nafaka ile sorumlu
torunlarının da mali durumlarını araştırmak, nafaka ile sorumlu olabilecek
seviyelerini tesbit etmek, çocuklardan alınacak miktarın yetersiz kalması
halinde torunları nafaka ile sorumlu tutmaktan ibarettir. Bu yön gözetilmeden
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması da yerinde değildir.
SONUC:Temyiz edilen kararın birinci ve ikinci bentlerde gösterilen
sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine
oybirliğiyle karar verildi. 04.10.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA