kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1996/9902 E., 1996/10494 K.

ÇEKTE KARŞILIK

ZARARI TAZMİNDE SORUMLULUK

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1996/9902
K. 1996/10494
T. 17.9.1996

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından
istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 8.7.1996
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de, takip borçlusu, çeki keşide eden
kişi olmayıp, cirantadır. TTK.nun 695/son maddesi uyarınca, çekin
kapatılmayan miktarından 5 oranında sorumlu tutulan kişi, çekteki
keşidecidir. Cirantanın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı halde, takip
borçlusunun 5 oranında tazminatla sorumlu tutulması isabetsizdir.

S o n u ç : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının
yukarıda yazılı nedenle çek tazminatına hasren İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428.
maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.9.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA