kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9733 E., /10525 K.

CEVAP

CEVAP SÜRESİ

DERDESTLİK

İLK İTİRAZ

KENDİLİĞİNDEN İŞLEM

RESEN HAREKET

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9733 96/10525

Y A R G I T A Y İ L A M I

18.10.1996

Özet:Derdestlik itirazı ilk itirazlardan olup hakim bu itirazın cevap
süresinde dermeyan edilip edilmediğini resen gözetmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Derdestlik itirazı ilk itirazlardandır. İlk itirazın yasaca öngörülen
10 günlük cevab süresi içinde yapılması gerekir. Yasaların belirlediği
süreler kesindir. Karşı tarafın onayı olsa bile hakim kesin süreyi doğrudan
dikkate almak zorundadır (bak, HGK.nun 23/09/1964 gün ve 4/935-565).
Bu yön gözetilmeden süresi geçtikten sonra yapılan ilk itirazın kabul
edilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUC: Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
18.10.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA