kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/9666 E., 1996/9829 K.

ISLAH

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/9666 96/9829

Y A R G I T A Y İ L A M I

7.10.1996

Özet:Islahla sadece dava konusu artırılmaz ve taraf değiştirilemez.
Diğer usuli işlemler ıslah edilebilir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. maddesi gereği taraflardan
herbiri usule ilişkin işlemleri tümden veya kısmen ıslah edebilir. Islahla
sadece dava konusu artırılamaz ve taraf değiştirilemez. (HGK.14.10.1967 gün
966/8-295-448 sayılı kararı) Bu yönün gözetilmemiş olması sonucu yazılı
şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
S O N U Ç : Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
bozma nedenine göre sair yönlerin şimdilik inceleme dışı bırakılmasına,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7.10.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA