kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/7973 E., 1995/8896 K.

ANA BABANIN İZNİ

BUTLAN

DAVA HAKKI

DAVADA HASIM

EVLİLİĞİN BUTLANI

EVLİLİĞİN FESHİ

NÜFUS İDARESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı:

ESAS KARAR
95/7973 95/8896

Özet:Ana-babanın açtığı evlenmenin feshi davası evlenme akitlerinin
feshi istenen karı kocaya tevcih edilmelidir.
Bu davalarda nüfus idaresi hasım olamaz.
Hak düşürücü davanın gerçek hasımlara yöneltildiği tarihe göre
hesaplanır.

Taraflar arasındaki davanın Ç. G. dahili dava edilerek yapılan
muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Medeni Kanunun 120. maddesine göre evlenmenin feshi davası ana ve baba
tarafından açıldığı taktirde davanın gerçek hasım olan karı kocaya tevcih
edilmiş olması gerekir. Bu davalarda Nufus idaresinin hasım olmasına gerek
yoktur. Dava 26.9.1995’de kocaya tevcih edildiği ve kadın da 21.3.1995’de
davaya katıldığına göre Medeni Kanunun 119. maddesindeki 6 aylık hak düşürücü
sürenin geçtiğinin kabulü gerekmektedir. Davanın Kanunen hasım olmaması
gereken nufus idaresine karşı hak düşürücü süre geçmeden açılmış olması
sonucu değiştirmez. Bu yönden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru değildir.

SONUÇ :Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
18.9.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA