kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/8106 E., 1995/8416 K.

TEMYİZ ETMEYENİN KARAR DÜZELTME İSTEMİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/8106 1995/8416

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı Songül ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki isim
tashihine dair Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 27.3.1995 günlü
ve 1994/470- 151 sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 6.6.1995
günlü ve 1995/5856- 6785 sayılı ilama karşı C.Savcısı tarafından kararın
düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Mahkeme kararı kendisine usulüne uygun olarak tebliğ edilen
C.Savcılığı bu kararı temyiz etmemiş, Yargıtayın temyiz incelemesi Nüfus
Müdürlüğünün temyizi üzerine yapılmış olup hükmü temyiz etmeyen C.Savcısı bu
defa Yargıtay kararına karşı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Mahkeme kararını temyiz etmeyen C.Savcısı veya taraflardan biri,
kanuni hasım yada mahkemenin oluşumundaki unsur da olsa karar düzeltme
isteminde bulunamaz.
Bu itibarla C.Savcısının karar düzeltme isteminin REDDİNE, 8.9.1995
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA