kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/14020 E., 1996/531 K.

TEMYİZ

TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YER

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/14020 96/531
19.1.1996

Özet:Temyiz dilekçesi mahkemeye verilmelidir. Cumhuriyet
Başsavcılığına verilen dilekçenin reddi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Temyiz dilekçesi, karar veren mahkemeye veya başka bir yer
mahkemesine verilebilir. (HUMK. MD. 432/2) Temyiz dilekçesi Cumhuriyet
Başsavcılığına verilmiştir. Bu nedenle temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
S O N U Ç : Temyiz dilekçesinin açıklanan nedenlerle reddine
oyçokluğuyla karar verildi. 19.1.1996MUHALEFET ŞERHİ

Temyiz dilekçesi her nekadar Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş isede
Temyiz süresi içinde Mahkemeye verilmiş olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 435/Son maddesi gereğince dilekçenin kabulü ve hükmün esas yönden
incelenmesi gerektiği kanaatiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Üye üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA