kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13894 E., 1996/267 K.

DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI

KENDİLİĞİNDEN İŞLEM

VESAYET

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/13894 96/267
15.1.1996

Özet:Vesayet ihbarı alan sulh hakimi resen araştırma yapmak
zorundadır. Dava işlemden kaldırılamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Bir kimsenin vesayeti gerektiren akıl hastalığı veya akıl
zayıflığından haberdar olan adliye ve idare memurları resmi işlemleri
sebebiyle öğrendikleri hacri gerektiren sebepler sulh mahkemesine hemen ihbar
ile yükümlüdür. (MK. md. 355) Şu halde Sulh Mahkemesinin vesayet şartları
bildirildikten sonra resen gerekli incelemeleri yapması gerekir. Sair davalar
gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesi uygulanamaz. İş kamu
düzeni ile ilgil olmakla esasının tetkiki ile olumlu-olumsuz bir karar
verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmesi usul ve
yasaya aykırıdır.
S O N U Ç :Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün
BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle
karar verildi. 15.01.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA