kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13863 E., 1996/277 K.

DİLEKÇEDE EKSİKLİK

İMZA

TEMYİZ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/13863 96/277
15.1.1996

Özet:İmza bulunmayan temyiz dilekçesi incelenemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Temyiz edenin temyiz dilekçesinde imzası bulunmadığından Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 435/Son maddesi gereğince temyiz dilekçesinin reddine
oybirliğiyle karar verildi. 15.1.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA