kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

1. Hukuk Dairesi 1995/7777 E., 1995/8453 K.

DAVA SIRASINDA DAVA KONUSU TAŞINMAZIN MALİK DEĞİŞTİRMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Birinci Hukuk Dairesi

E. 1995/7777
K. 1995/8453
T. 7.6.1995

* DAVA SIRASINDA DAVA KONUSU TAŞINMAZIN MALİK DEĞİŞTİRMESİ

ÖZET : Dava görülmekte iken, dava konusu taşınmazın bir başka kişiye
devredilmesi ve yeni malikin de davayı yürütmek istediğini, bir dilekçe ile
mahkemeye bildirmesi halinde, devralan kimse, devreden davacının yerine
geçerek, onun hak ve yetkilerini kullanabilir. Bu durumda, işin esası
incelenerek varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.

(1086 s. HUMK. m. 186)

Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada, mahkemece verilen karar
süresinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu taşınmazın (müddeabihin), dava görülmekte iken, bir başka kişiye
devredildiği kayden sabittir. Öte yandan, devralan yeni malik adına vekalet
olan vekilin davayı yürütmek isteğiyle dilekçe verdiği de anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, bu durumda devralan kimse, devreden davacının yerine geçer,
onun hak ve yetkilerini kullanabilir. Hukuk Usulünün 186. maddesinden çıkan
anlam da budur. Ayrıca, kararlılık kazanmış yargısal uygulama da aynı
doğruluktadır. Davalının oturum zaptına geçen beyanı değinilen ilkenin
gözetilmesinde sonuca etkili olamaz. O halde işin esasının incelenmesi ve
varılacak sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı
gerekçeyle davanın reddedilmesi isabetsizdir. Davacının temyiz itirazları
yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenden ötürü Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan
harcın temyiz edene geri verilmesine, 7.6.1995 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA