kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13488 E., 1995/14247 K.

BOŞANMA

DERDESTLİK

MUHAKEMENİN İADESİ

TEDBİR NAFAKASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/13488 95/14247
27.12.1995

Özet: İade-i muhakeme talebi kabul edilmekle boşanma davası derdest
hale gelir. Hakim Medeni Kanunun 137. maddesi uyarınca tedbir nafakasına
karar vermelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
İadeyi muhakeme talebi kabul edilmekle boşanma davası derdest hale
gelir.
Boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme
hakkı doğar. (M.K. m. 162/2, 137). Kaldı ki istek olmasa bile davanın devamı
süresince gerekli tedbirlerin davaya bakan hakim tarafından kendiliğinden
(resen) alınması zorunludur. (M.K. 137). Kadın yararına uygun miktarda tedbir
nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve
kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar
verildi.27.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA