kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13170 E., 1995/13888 K.

DAVADA SIFAT

İŞTİRAK NAFAKASI

NAFAKA

TEDBİR NAFAKASI

TENFİZ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/13170 95/13888
18.12.1995

Özet: Yabancı mahkeme kararlarının, o kararın tarafları veya küllü
halefleri, tenfizini isteyebilir.
Çocukların infak ve iaşesi için verilen iştirak nafakası hakkındaki
yabancı ilamın tarafları ana ve babadır. Çocuklar tenfiz isteyemez.

Yabancı mahkeme ilamının tenfizini ilamın tarafları ya da külli
halefleri isteyebilir. Tenfizi istenen nafaka ilamında nafakanın baba
tarafından anaya ödenmesine karar verilmiştir. Nafakanın çocukların
giderlerini karşılama mahiyetinde olması çocukları ilamın tarafı durumuna
getirmez. Bu yön gözetilmeden tenfize karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün
BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle
karar verildi. 18.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA