kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1995/7908 E., 1995/8072 K.

İHTİYACA DAYALI TAHLİYE DAVASI

İHTİYACIN GERÇEKLEŞMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1995/7908
K. 1995/8072
T. 14.9.1995


ÖZET : Yurda döndüğünden bahisle açılan ihtiyaca dayalı tahliye davasının
dinlenebilmesi için; dönüşün, kesin olması şarttır. Aksi halde ihtiyaç henüz
doğmamış sayılır.

Bir kimsenin Türkiye’ye kesin dönüş yaptığının kabul edilebilmesi için;
pasaportuna, bulunduğu yerdeki Türk Konsolosluğu veya Maliye ve Gümrük
Bakanlığı yada Merkez Bankası tarafından “kesin dönüş yapmıştır” şeklinde
kaşe vurulması gerekir.

(6570 s. GKK. m. 7)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davacı
tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar
okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemidir. Mahkemece, davanın reddine
karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bir kimsenin Türkiye’ye kesin dönüş yaptığının kabul edilebilmesi için;
pasaportuna, bulunduğu yerdeki Türk Konsolosluğu veya Maliye ve Gümrük
Bakanlığı veya Merkez Bankası tarafından “kesin dönüş yapmıştır” şeklinde
kaşe vurdurulması gerekir.

Kesin dönüş yapılmamışsa, geleceğe yönelik olarak henüz doğmamış bir ihtiyaç
için tahliye davası açılması mümkün değildir.

Olayımızda davacı vekili, müvekkilinin işçi olarak çalıştığı Almanya’dan kesin
dönüş yaptığını, taşınmazı kahvehane olarak işleteceğini ileri sürerek,
taşınmazın tahliyesini istemiştir. Mahkeme, adli tahkikat sonucu davacının
kesin dönüş yapmadığını kabul ederek davanın reddine karar vermiştir.
İhtiyaçlının Türkiye’ye kesin dönüş yapıp yapmadığı açıklıkla
anlaşılamamaktadır. Yukarıda belirtilen ilkeler nazara alınarak inceleme
yapılarak, kesin dönüş yapmışsa ihtiyacın varlığının kabul edilerek
kiralananın tahliyesine, aksi halde davanın reddine karar verilmek gerekirken
yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulması
gerekmiştir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin
alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.9.1995 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA