kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12889 E., 1995/13636 K.

DAVA HAKKI

DAVADA SIFAT

DERNEK

DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

DERNEK ÜYELİĞİ

ŞAHSA BAĞLI HAK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/12889 95/13636
13.12.1996

Özet: Dernek ile üyesi arasındaki davayı davacının mirascıları takip
edemez.
Dernek üyeliği şahsa bağlı haklardandır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dernek üyeliği kişiye sıkı sıkıya bağlı hukuki bir durum olup, tüzükte
aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde üyenin ölümü ile kendiğilinden sona
erer ve mirascılarına geçmez ve dernek üyesi tarafından açılmış olan davada
konusuz kalır. (Prof. Dr. Ergün Özsunay, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler
S.229, 243 Aydın Zevkliler, Kişiler Hukuku S.663, Baki Kuru, Hukuk
Muhakemeleri Usulü S.612)
Somut olayda istek Dernek genel kurulunca alınan kararın iptaline
ilişkin olup sadece şahsi hak doğuracağı ve davacının dava sırasında ölmesi
ile konusunun kalmadığı gözönünde tutulmadan davanın mirascılara yöneltilerek
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
13.12.1995MUHALEFET ŞERHİ

Her ne kadar davanın konusu kalmaması halinde konusu kalmayan dava
nedeniyle karar ittihazına yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekir
ise de;
Yargılama giderlerinin belirlenmesi ve ödemekle yükümlü tarafın
tesbiti yönünden davacı mirascılarının davaya devamında hukuki menfaatleri
vardır.
Hükmün buna uygun bozulması gerektiği kanaatiyle sadece bu yönden
değerli çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA