kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12458 E., 1995/13353 K.

BOŞANMA

KUSUR

TAZMİNAT

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/12458 95/13353
7.12.1995

Özet: Boşanma kararında tarafların kusuru tartışılmış ve kadın kusurlu
kabul edilip boşanmaya karar verilmişse, tazminat (MK. 143) istemine ilişkin
bu davada artık kusur tartışması yapılamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Kanunun 143/2. maddesi gereğince manevi tazminata
hükmedilebilmesi için davacı kadının boşanmaya sebebiyet veren olaylarda
kusursuz olması gerekir. Taraflar arasındaki boşanma davası sonunda kadının
kusuru sebebi ile boşanmaya karar verilmiştir. Bu yönde verilen karar
kesinleşmiş olmasına göre bu davada tekrar kusur tartışması yapılamaz. Bu
durumda davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru
görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
07.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA