kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/7877 E., 1995/8709 K.

    İŞTİRAK

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET

İŞTİRAKİN ÇÖZÜLMESİ

MİRAS

TAPU KAYDI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı:

ESAS KARAR
95/7877 95/8709

Özet:İştirak halinin kaldırılması halinde tüm paydaşların ne alacağı
hükümde açıkça gösterilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
davalıların aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
Hüküm tereddüte yer vermeyecek açıklıkta olmalıdır. (H.U.M.K. 388)
2-Davanın kabulü halinde müşterek mülkiyetle ilgili mirascıların
paylarının da ayrı ayrı gösterilmesi ve paylarının buna uygun tapu siciline
tesciline karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden eksik incelemeyle
yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimleri
hakkındaki itirazların birinci bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE,
2-Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
13.9.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA