kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4176 E., 1996/5224 K.

CUMHURİYET SAVCISI

CUMHURİYET SAVCISININ DAVA HAKKI

CUMHURİYET SAVCISININ YETKİSİ

DAVA HAKKI

TEMYİZ

TEMYİZ HAKKI

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4176 96/5224
17.5.1996

Özet:Cumhuriyet Savcılarının açabileceği ve temyiz edebileceği davalar
vesayet davalarını takip ve temyiz edemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece
verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
”Hiç bir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet
yetkisini kullanamaz” (Anayasa 6/3).
”Savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiç bir görev
alamazlar” (Anayasa 140/5).
Mahkemelerin görev ve yetkileri Anayasanın 142. maddesi uyarınca
kanunla düzenlendiği gibi mahkemelerin rüknü durumunda olan Cumhuriyet
Savcılarının görev ve yetkileri, açabilecekleri özel hukuk davaları
kanunlarda gösterilmiştir. (MK. 101, 103, 113, 245, 251, 294; Dernekler
Kanununu 43, 45, 57, Nüfus Kanunu 46, Sendikalar K. 30. md’leri gibi)
Kanunlarımız Cumhuriyet Savcılarının Medeni Kanun ve sayete ilişkin
hükümlerine müdahale yetkisi vermemiştir.
. Acıklanan sebeplerde temyiz dilekçesinin
reddine karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç : Gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin REDDİNE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA