kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/12233 E., 1995/13859 K.

BOŞANMA

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

ZİNA

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/12233 95/13859
18.12.1995

Özet: Zina sebebi ile boşanma davalarında hak düşürücü süre temadi
eden olaylarda son eylemin bittiği tarihten başlar.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Zina nedenine dayalı boşanma davalarında altı aylık hak düşürücü
sürenin başlangıç süre gelmekte olan (temadi eden) eylemlerde son eylemin
bittiği tarihten başlar. Davalının zinasının devamlılık arz ettiği tanıklarca
ifade edildiğine göre zina için öngörülen altı aylık sürenin son eylemden
itibaren başlayacağı düşünülmeden olayın tek eylem gibi değerlendirilerek
koşulları oluşmuş olmasına rağmen davanın red edilmesi doğru bulunmamıştır.
(2.H.D. 4.4.1983 gün 2897/2857; 2.H.D. 14.9.1971 gün 4847/5021; 2.H.D.
31.1.1986 gün 760/908 s. devam eden kararları)
SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 18.12.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA