kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4554 E., 1996/6880 K.

BOŞANMA

DAVET

FİİLİ AYRILIK

İHTAR

TERK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4554 96/6880
19.6.1996

Özet:Ret olunan boşanma davasının kesinleşmiş olmasından sonra eş eve
davet edilmiş gelmesine rağmen eve alınmamış olması halinde bu ihtar ve gelme
Medeni Kanunun 134/4. maddesinin uygulanmasına engel olmaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava Medeni Kanunun 134/Son maddesine dayalı boşanma davasıdır.
Mahkemece de kabul edildiği üzere ilk davada verilen red kararının
kesinleştiği tarih ile bu davanın açılış tarihi arasında 3 yıllık süre dolmuş
ve bu süre içinde evlilik birliği yeniden kurulamamıştır. Bu üç yıllık süre
içinde davacı davalıya ihtar göndermiş ise de gelen davalıyı eve almamış
dolayısı ile evlilik birliği kurulamamıştır. Bu durum sonucu değiştirmez.
Medeni Kanunun 134/Son maddesi şartları oluşmuştur. Boşanmaya karar verilmesi
gerekirken davanın reddi doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple
BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle
karar verildi. 19.6.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA