kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4511 E., 1996/5252 K.

AKIL HASTALIĞI

VASİ TAYİNİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
İkinci Hukuk Dairesi

E. 1996/4511
K. 1996/5252
T. 17.5.1996ÖZET : Medeni Kanunun 355. maddesi uyarınca, böyle bir durumu öğrenen hakimin,
işe doğrudan el koyması ve yasal koşullarının araştırılarak, gerekiyorsa;
kısıtlı adayı hakkında kısıtlama kararı vererek, kendisine bir vasi tayin
etmesi gerekir.

(743 s. MK. m. 355)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece
verilen hüküm temyiz edilmekle; evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyada bulunan sağlık raporu ile davalının akli yönden hasta olduğu
belirtilmiştir (organik akıl bozukluğu). Medeni Kanunun 355. maddesi gereği,
böyle bir durumu öğrenen hakimin, işe doğrudan el koyması ve yasal
koşullarının araştırılarak, gerekiyorsa; kısıtlı adayı hakkında kısıtlama
kararı vererek, kendisine bir vasi tayin etmesi gerekir. İlgililerin durumu
hakime bildirmeleri dava olmayıp, hakimin gerekli incelemeleri yapıp,
sonucuna uygun önlemler alması için uyarı niteliğindedir. Davanın
yürütülmesi, uyarıda bulunanın takibine bağlı değildir. Açıklanan nedenlerle,
gerekli incelemelerin doğrudan yapılarak sonucuna uygun hüküm kurulması
gerekirken, davadan feragat edilmesi nedeniyle red edilmesi usul ve yasa
hükümlerine aykırıdır.

S o n u ç : Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz
peşin harcın yatırana geri verilmesine, 17.5.1996 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA