kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

1. Hukuk Dairesi 2001/11151 E., 2001/10429 K.

ECRİMİSİL

EL ATMANIN ÖNLENMESİ

YIKIM

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
1.HUKUK DAİRESİ

E. 2001/11151
K. 2001/10429
T. 10.10.2001
YARGITAY İLAMI


Davacı Vakıflar İdaresi, kendilerine ait 53 kadastral parsel iken imar uygulaması ile 38 parsel numarasını alan taşınmaza davalının bina yapmak suretiyle elattığını ileri sürerek elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil istemiştir. Toplanan delillere, getirtilen tapu kayıtlarına ve dosya içeriğine göre dava konusu taşınmazın Hazine üzerinde kayıtlı iken vakıflar idaresince açılan iptal ve tesçil davası sonucunda 53 parselin tapu kaydının iptali ile vakıflar adına tesçiline karar verilmiş henüz bu karar kesinleşmeden hazine tarafından taşınmaz üzerinde, davalının gecekondusu bulunması nedeniyle davalıya tapu tahsis belgesi verilmiştir.Söz konusu karar kesinleştikten sonra vakıflar adına tapu kaydı oluşmuş imar uygulaması ile aynı yer vakıflar idaresine 38 imar parseli olarak yazılmış, davalı yararına muhtesat şerhi konulmuştur.
Hemen belirtmek gerekirki, hazinece verilen tapu tahsis belgesinden sonra iptal davası ile vakıflar adına tapu kaydı tesçil edildiğine göre hazinenin verdiği tapu tahsis belgesi vakıflar idaresini bağlamaz.Hazinenin tapu kaydının iptali ile vakıflar adına yazılmasına ilişkin karar yenilik doğurucu bir karar değil, açıklayıcı bir karar olduğundan hazine kendisine ait olmayan taşınmaz hakkında tapu tahsis belgesi vermiş durumdadır.Öte yandan muhtesat şerhi davalıya bu yeri kullanma yetkisi vermez.Kaldıki, muhtesatın basit nitelikte gecekondu olduğu anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.Davacının temyiz itirazları yerindedir.Kabulü ile hükmün açıklayıcı nedenlerden ötürü HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine 10.10.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA