kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4331 E., 1996/5002 K.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI

HARÇ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4331 96/5002
13.5.1996

Özet:Takipsiz bırakılmasından itibaren bir ay geçtikten sonra harç
vermeden yapılan yenilenme talebi kabul edilemez ve esas hakkında hüküm
kurulamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay
geçtikten sonra yenilenirse yeniden harç alınır. (HUMK 409/4)
Manevi tazminat isteğine ilişkin olup önce 614 esasına kaydedilen dava
93/892 esasında kayıtlı boşanma davası ile birleştirilmiş birleştirilen dava
sırasında takipten vazgeçilmiş olması nedeniyle manevi tazminatla ilgili dava
yönünden dosya işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 1 ay geçtikten sonra
yenilenmiştir.
Her ne kadar kararla birlikte nisbi harç alınmasına hükmedilmişse de
yeniden başvurma harcı alınmadığı anlaşılmaktadır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesi açıklığına aykırı
olarak yeniden başvurma harcı alınmadan duruşmaya devamla hüküm kurulması
doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA,
bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
13.5.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA