kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/10845 E., 2001/11450 K.

HAKSIZ İKTİSAP

MUHDESAT

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

E. 2001/10845
K. 2001/11450
T. 06.12.2001


Davacı, davalılar ile iştirak halinde hissedar bulunduğu 1204 ve
1942 parsel numaralı taşınmazların ortaklığın giderilmesi sonucu
satıldığını, taşınmazların üzerine yaptığı muhtesatlarla birlikte
satılmış olduğunu, davalıların bu nedenle sebepsiz zenginleştiklerini
ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak üzere
1.341.863.000TL.nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte davalılardan hisseleri oranında alınmasını istemiştir.
Davalı Hazine, davanın reddini dilemiş, diğer davalılar ise
davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece davalı Tuncay yönünden davanın feragat nedeniyle
reddine, 85.241.820TL.nin davalı Hazineden, 71.032.014er TL. nin
Nevzat ve Hayriyeden, 17.758.003 er TL.nin Kadir, Kader,
Hamdiye, Ayşe, Coşkun, Ruşen, Zelih,Nezahat ve Necmiyeden, 13.318.503
er TL.nin de Hüseyin, Hasan, Sevgi ve Kadriyeden dava tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiş; hüküm,
davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Tarafların paydaş bulunduğu taşınmazların ortaklığın giderilmesi
davası sonucu verilen karar gereğince üzerinde davacı tarafından
dikilip yetiştirilen ağaçlarla birlikte satılmış olduğu dosyadaki
delillerden anlaşılmaktadır. Gerçekten taşınmazlar üzerinde davacı
tarafından dikilip yetiştirilen ağaçlar nedeniyle, daha yüksek bir
bedelle satışmış ise, bu fazla bedelden davalıların, paylarına isabet
eden miktar kadar, sebepsiz zenginleştiklerinin kabulü gerekir.
Öyle ise, mahkemece, konusunda uzman bilirkişi aracılığıyla
davacı yanca yapıldığı kabul edilen faydalı giderlerin yapılmış
olması ve yapılmamış olması halleri için ayrı ayrı olmak üzere
taşınmazın ihale gününde ve aynı koşullarla satılmasından elde
edilecek değerler arasında bir fark meydana geldiğinde, bunlar
birbirine oranlanmalı, bu oran ihale ile yapılan satış bedeline
uygulanarak, davacının yaptığı giderlerin ihale bedeline yansıma
miktarı bulunmalı, bulunacak bu miktardan davacı payına isabet edene
hükmedilmelidir. Yok eğer giderlerin yapılmış olması haliyle,
yapılmamış olması halinde, belirlenen değerler arasında bir fark
olmadığının anlaşılması durumunda ise, giderlerin satış bedeline
etkisinin olmadığı, dolayısıyla davalının bu giderlerin yapılması
nedeniyle, bir sebepsiz zenginleşmesinin bulunmadığı gerekçesiyle
dava reddedilmelidir.
Bu nedenle, mahkemece yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak
verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan kararın, davalı
Hazine yararına BOZULMASINA, 6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA