kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 1996/3476 E., 1996/4411 K.

ARSA VEYA PAY TAHSİSİ

ENKAZ BEDELİ

GECEKONDULARIN YIKIMI

İMAR UYGULAMASI

RUHSATSIZ YAPI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Beşinci Hukuk Dairesi

E. 1996/3476
K. 1996/4411
T. 25.3.1996

ÖZET : 2981 sayılı Yasanın 13/b maddesine göre, koruması mümkün olmayan
gecekonduların yıkımları nedeni ile kendilerine arsa veya pay tahsis edilen
hak sahiplerine belediyece bedeli ödenir.

Enkaz bedelinin, yıkımdan sonra kullanılabilir malzemeden ibaret olması
gerekeceğinden, yüksek değer biçen bilirkişi raporlarına değer verilmeden
yeniden rapor alınmalıdır.

(2981 s. MAYK. K. m. 13/b)

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı
yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen
hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden verilen dilekçe
ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra,
gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, imar uygulaması sonucu muhafazasına imkan görülmeyen ruhsatsız yapının
enkaz bedelinin artırılması istemine ilişkindir.

3290 sayılı Kanunla değişik 2981 sayılı Yasanın 13/b maddesine göre,
muhafazası mümkün olmayan gecekonduların yıkımları nedeni ile kendilerine
arsa veya pay tahsis edilen hak sahiplerine belediyece bu kez bedeli ödenir.

Enkaz bedeli ise, yıkımdan sonra kullanılabilir malzeme değerinden ibaret
olduğu düşünülmeden, bilirkişi kurullarının yerinde olmayan ve yukarıda
açıklanan düşünceye uymayan gerekçelerle yüksek enkaz değeri biçen
raporlarına dayanılarak hüküm kurulması ve yeniden raporlar alınması
gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan
nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz
harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 25.3.1996 gününde

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA