kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/3458 E., 1996/4352 K.

MASRAF

POSTA İLE GÖNDERME

TEMYİZ

TEMYİZ GİDERLERİ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/3458 96/4352
18.4.1996

Özet:HUMK. 434. maddesi uyarınca yapılan ihtar üzerine masraf
süresinde mahkeme veznesine yatırılmalıdır. PTT’ye verme kafi değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Mahkemece hükmü temyiz eden davalıya temyiz giderlerini yatırması
için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434/2. maddesi gereğince gönderilen
muhtıra 14.2.1996 tarihinde tebliğ edilmiş isede; masrafın PTT’ye
yatırılması yeterli olmayıp masraf dosyaya 7 günlük süre geçtikten sonra
27.2.1996 tarihinde vurut etmiş olduğundan davalının temyiz dilekçesinin
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434/2 ve 432. maddeleri gereğince reddi
gerekmiştir.
S O N U Ç : Temyiz dilekçesinin yukarıda gösterilen sebeple REDDİNE,
oybirliğiyle karar verildi. 18.4.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA