kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 2001/10280 E., 2002/1176 K.

MUVAZAA

TASARRUFUN İPTALİ

İçtihat Metni

Dava, davalılar arasında gerçekleşen araç satışının muvazaa (BK.’nun 18) nedeniyle iptali isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar, trafik kazası sonucu desteklerinin ölümü nedeniyle davalı C. Talay aleyhine açmış oldukları tazminat davasında verilecek tazminatın tahsilini önlemek amacıyla davalı C Talay adına kayıtlı kamyonetin diğer davalıya yapılan resmi satış işleminin muvazaa nedeniyle iptalini istemişlerdir. Trafik kazasının gerçekleştiği tarih (30.8.1996) ile satış tarihinin (5.9.1996) yakınlığı, davalı C Talay’ın bu araçla mesleğini icra ediyor olması ve halen aracın elinde bulunması, satış bedelinin bir kısmının davalı Cuma Talay’a değil de onun nikahsız eşine ödendiği iddiasının samimi bulunmayışı ve dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre satışın muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır. Davacıların henüz kesinleşmiş bir alacakları bulunmasa bile böyle bir satış aleyhine dava açabilirler. Bu nedenle İ.İ.K.’nun 277. ve 283. maddeleri kıyasen uygulanmak suretiyle satışın iptaline gerek kalmadan, bu satışın davacılara karşı ileri sürülmeyecek şekilde davacıların söz konusu tazminat davasında doğacak haklarını alabilmek için bu aracın haciz ve satışını isteyebileceğine karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan davanın reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 4/2/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA