kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10248 E., 2001/14283 K.

GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLANMA

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI

İŞYERİ DIŞINDA SUÇ İŞLEME

ZORUNLU DEVAMSIZLIK

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2001/10248
KARAR NO : 2001/14283


ÖZET : İzin isteği işverence reddedilen ve buna rağmen işyerini terkeden işçinin bu devamsızlığı
sırasında işlediği bir suçtan dolayı gizlenmesi ve daha sonra tutuklanması zorunlu olarak işe
gelememe halini oluşturmaz.

(1475.S.K. 13,14 ve 17. mad.)

Davacı işçi davalıya ait Ankara’daki işyerinde çalışırken 12.12.1998 tarihinde
davalı işverenden Antalya’ya gitmek için izin istediği, fakat işverenin bu izini vermediği buna rağmen
13.12.1998 Pazar günü davacının Antalya’ya gittiği, 14 günde orada kaldığı 15’inde de bir suç işlediği
ve mahkeme önüne çıkmaktan korktuğu için birkaç gün saklandığı, 19.12.1998 tarihinde emniyette
gözetim altına alındığı 21.12.1998 de de tutuklandığı tutuk halinin 26.3.1999 a kadar devam ettiği bu
arada devamsızlık nedeniyle davalı işverenin hizmet akdinin 18.12.1998 tarihinde feshettiği
dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu olaylar üzerine davacı işçi işveren aleyhine ihbar
ve kıdem tazminatı isteği ile de dava açmış mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur. Ne var ki,
baştan davalı işveren davacıya istediği izni vermemekle birlikte davacı Antalya’ya gittiği gibi ikinci
işgününde suç işlemiş ve gizlenmiştir. Üç gün sonra da tutuklandığı görülmektedir. Böyle bir
durumda dairemizin uygulamalarına ters düşecek şekilde zorunlu olarak işe devam edememe
koşulunun gerçekleştiği görüşü benimsenemez.
Böyle olunca ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.9.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA